Start » Artykuły napisane przez Admin

 
 

Author Archive: Admin

 
 
 
 
Pismo do Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Pana Cezarego Przybylskiego
 
 
 
 
 
 
Województwo łódzkie: uchwała 106/15w sprawie przyjęcia wzoru umowy na dotację podmiotową zawieranej z instytucjami kultury